วันจันทร์, ตุลาคม 2, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานพัฒนาด้านการสอนใน Conference: The Professional Teaching and Student Engagement in Higher Education, Thailand

ขอเชิญชวนส่งผลงานพัฒนาด้านการสอนใน Conference:
The Professional Teaching and Student Engagement in Higher Education, Thailand

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศรีปทุม รวมถึงนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการนวัตกรรมการสอนและสนับสนุนนักศึกษาสู่มืออาชีพ

วันเวลาในการจัดงาน

  • โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

อัตราค่าลงทะเบียน

  • บทความละ 2,000 – 2,500 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
โทรศัพท์ 02-579-1111 ต่อ 1182
Line Official ID: @ghc5032o
เว็บไซต์ https://bit.ly/SPUTLC-2022

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย