วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แจ้งรายการของมหาวิทยาลัยออกอากาศ

ประชาสัมพันธ์แจ้งรายการของมหาวิทยาลัยออกอากาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มอบรายการให้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ นำออกอากาศทางช่อง DLTV นั้น

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้จัดรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตออกอากาศ ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565) จำนวน 1 รายการ จำนวน 1 ตอน ออกอากาศทางช่อง DLTV 15 จึงขอแจ้งมาเพื่อให้หน่วยงานของท่านทราบ และติดตามรับชมรายการ

รายละเอียด

  • วิถีชุมชนกับคุนภูป่าเปาะ(รายการสั้น)
    • จำนวน 1 ตอน ออกอากาศช่อง DLTV ทุกวันเวลา 00.00 – 24.00

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย