ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม zoom

Spread the love
ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม zoom

          มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญท่านเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในฐานะเจ้าภาพร่วม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสด ผ่านโปรแกรม zoom cloud meetings ID : 932 4257 4561 passcode : 597782 หรือผ่าน Facebook live : สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏชัยภูมิ ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “วิจัย ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย