วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมวิชาทางสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (International Conference on Applied Statistics 2022: ICAS 2022)

ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมวิชาทางสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565
(International Conference on Applied Statistics 2022: ICAS 2022)

ด้วยภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (International Conference on Applied Statistics 2022: ICAS 2022)

วันเวลา/สถาานที่จัดงานประชุม

  • ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลน์ การจัดงานจะมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย และรูปแบบโปสเตอร์ โดยถือเป็นการพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการทำวิจัยเพื่อก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ

สามารถลงทะเบียนส่งบทความได้ที่: http://icas2022.stat.kmutnb.ac.th/ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ภาควิชาสถิติประยุกต์
โทร 0-2555-2000 ต่อ 4903

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย