วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
conference

ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2024)

ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th International Symposium on Creative Fine Arts (ISCFA) 2024)

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 72 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้ชื่องาน “Creativity of Cultural Diversity for a More Harmonious World” ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนองานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี ศิลปการแสดง และศิลปะของคณาจารย์ และผู้สร้างสรรค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักสร้างสรรค์รุ่นใหม่

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ website : https://sites.google.com/chandra.ac.th/husocru-iscfa2024/

สมัครได้ที่ https://qr.me-qr.com/OMI399Hg

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. 0-2942-5800 ต่อ 3245

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย