ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี ประจำปี 2563

Spread the love
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี ประจำปี 2563

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 จึงขอเชิญชวนท่านและผู้สนใจ เข้าร่วมงานดังกล่าวฯ  ในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2563 โดยรูปแบบการจัดงานเป็นรูปแบบออนไลน์ โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.iciet.rmutt.ac.th    

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.