วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562

                         สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

                         สมาคมฯ จึงขอเชิญท่านและผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวฯ ทั้งนี้ ทุกบทความที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ “ดี” ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม อีเมล์ arm_nb080@hotmail.com   และเฟสบุ๊ค  www.facebook.com/arm.red.94  

ดูรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

เว็บไซต์     : www.psaku.org

เฟสบุ๊ค       : pol.sci.assoc.ku

อีเมล์          : polsci.association.kasetsart@gmail.com

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.