ประชาสัมพันธ์โครงการ NXPO Policy Innovation Platform form the Better Future โจทย์ท้าทาย พลิกวิกฤต Covid- 19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย

Spread the love
ประชาสัมพันธ์โครงการ NXPO Policy Innovation Platform form the Better Future โจทย์ท้าทาย พลิกวิกฤต Covid- 19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย

ด้วย สอวช. ได้พัฒนาโครงการ NXPO Policy Innovation Platform form the Better Future โจทย์ท้าทาย “พลิกวิกฤต Covid- 19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย” การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรมทางนโยบายที่มีการจัดรูปแบบใหม่ โดยข้อเสนอนโยบายได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับเงินสนับสนุนความคิด จำนวน 10,000 บาท พร้อมโอกาสพัฒนาข้อเสนอนโยบายไปสู่การขับเคลื่อนการใช้งานจริงในอนาคตร่วมกับ สอวช. เครือข่ายหน่วยงานวิจัยนโยบาย และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบนโยบายในโครงการ Policy Innovation Platform form the Better Future และมีสิทธิ์ร่วมชิงเงินสนับสนุนความคิดเห็นเพิ่มเติม กว่า 1,000,000 บาท

สอวช. จึงขอเชิญชวนหน่วยงานของท่านที่สนใจ โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง https://www.nxpo.or.th/PIP_PR (เอกสารแนบ) และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.nxpo.or.th/th/6388/

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.