วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ สสส.

ประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยดาวน์โหลดเทมเพลตโปสเตอร์ โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน

                        ภาพตัวอย่าง

หมายเหตุ  : ท่านสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตโปสเตอร์ได้ที่ลิงค์ด้านล้างนี้..

———————-

[download id=”7774″]

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย