ประชุมการพัฒนาคลัสเตอร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking

Spread the love
ประชุมการพัฒนาคลัสเตอร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย