ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี 2563

Spread the love
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี 2563

           วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.