ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเชฟชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) แบบยั่งยืน

Spread the love
ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเชฟชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) แบบยั่งยืน

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเชฟชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) แบบยั่งยืน ร่วมกับ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อทำการวิเคราะห์ และร่างหลักสูตรอาหารถิ่น ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย