ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 4/2563

Spread the love

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 4/2563

                วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 4/2563 โดยจัดห้องประชุมเว้นระยะนั่งห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย