ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ครั้งที่ 7/2564

Spread the love

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย