ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (ภายนอก) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Spread the love

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (ภายนอก) โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ผู้บริหารหน่วยงานภายในจังหวัดเลยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ททท.เลย ทกจ.เลย  อพท.5 พัฒนาชุมชนจังหวัดเลย  เกษตรจังหวัดเลย  พาณิชย์จังหวัดเลย  นายอำเภอปากชม นายก อบต.อาฮี ผู้ใหญ่บ้านผาหวาย ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ  และดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ  ได้ปรึกษาหารือและพิจารณากรอบประเด็นการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

jitkhot

นายปริญญา จิตรโคตร

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.