วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาและการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคารสหสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.