ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2564

Spread the love

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาและการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคารสหสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย