ประชุมนักวิจัยโครงการพัฒนาการตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการจับคู่ธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย

Spread the love

วันที่ 7 มกราคม 2565 ประชุมนักวิจัยโครงการพัฒนาการตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการจับคู่ธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย