ประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการการบูรณาการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทย

Spread the love

ประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการการบูรณาการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สัญชัย เกียรติ ทรงชัย และคณะนักวิจัย ประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการการบูรณาการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารของประเทศไทย ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย