ประชุมปรึกษาหาหรือแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยธนาคารน้ำใต้ดินร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

Spread the love
ประชุมปรึกษาหาหรือแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยธนาคารน้ำใต้ดินร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

          วันที่ 23 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมปรึกษาหาหรือแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยธนาคารน้ำใต้ดินร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมี 1. ผู้ช่วศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และทีมนักวิจัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.