ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2563

Spread the love

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2563

        วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย