วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประชุมภายใต้โครงการย่อยที่ 3 โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-Inventing University) การวางแผนดำเนินกิจกรรม การลงพื้นที่ และการคัดเลือกชิ้นงานในการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย