ประชุมร่วมกับผู้แทนบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย เพื่อดำเนินงานโครงการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขยะและกากอุตสาหกรรม

Spread the love
ประชุมร่วมกับผู้แทนบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย เพื่อดำเนินงานโครงการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขยะและกากอุตสาหกรรม

             วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ ทาทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย เพื่อดำเนินงานโครงการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขยะและกากอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.