วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมประชุมกลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ภายใต้โครงการ การพัฒนาโมเดลแก้จนอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (Operating Model) ด้วยแนวคิด “ฟื้นฟูเศรษฐกิจ หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยไผ่”

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมประชุมกลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ภายใต้โครงการ การพัฒนาโมเดลแก้จนอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (Operating Model) ด้วยแนวคิด “ฟื้นฟูเศรษฐกิจ หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยไผ่”

วันที่ 10 พ.ค. 65 คณะนักวิจัยประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมประชุมกลไกขับเคลื่อนเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ภายใต้โครงการ การพัฒนาโมเดลแก้จนอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย (Operating Model) ด้วยแนวคิด “ฟื้นฟูเศรษฐกิจ หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยไผ่” ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ สถาบันวิจัยและพัฒนา

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย