ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563

Spread the love

                            วันที่ 19 ตุลาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดการงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย