ประชุมหารือการจัดนิทรรศการในงาน The Federation of Thai Industries Expo 2022 และการจัดกิจกรรมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย แผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวฯ

Spread the love

ประชุมหารือการจัดนิทรรศการในงาน The Federation of Thai Industries Expo 2022 และการจัดกิจกรรมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย แผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวฯ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย