ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโมเดลแก้จน กับนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเชียงกลม

Spread the love

ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโมเดลแก้จน กับนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเชียงกลม

วันที่ 24 มิ.ย. 2565 นักวิจัยโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดเลย ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโมเดลแก้จน กับนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเชียงกลม

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย