วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประชุมออกแบบองค์ประกอบของการเล่าเรื่องผ่านอาหารของ Artisan Chefs ในรูปแบบ Chef’s table experiences

ประชุมออกแบบองค์ประกอบของการเล่าเรื่องผ่านอาหารของ Artisan Chefs ในรูปแบบ Chef's table experiences

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย