ประชุมเตรียมการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2 ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

Spread the love

 

                   วันที่ 20 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเตรียมการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2 ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ นำโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท กรุงเทพมหานคร โดย ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.