วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ “โครงการวิจัยยกระดับศักยภาพท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น” เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานปีที่ 1 และวางแผนการทำงานระยะที่ 2

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ “โครงการวิจัยยกระดับศักยภาพท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น” เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานปีที่ 1 และวางแผนการทำงานระยะที่ 2

ดร. สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ “โครงการวิจัยยกระดับศักยภาพท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น” เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานปีที่ 1 และวางแผนการทำงานระยะที่ 2 ระหว่างวันที่21-22 ธันวาคม 2563 ในฐานะโหนดภาคอีสานตอนบน ร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยจาก 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยภาคอีสานตอนบนได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนจัดการประชุมในพื้นทะเลบัวแดง ชุมชนบ้านเดียม และชุมชนเชียงแหว จ. อุดรธานี ที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร และอุดรธานี) บูรณาการการทำงานในพื้นที่ร่วมกัน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.