มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ “เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ

Spread the love

——————————————————————————————

อ้างอิงจาก     : https://do.eg.mahidol.ac.th/egjournal/

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.