วันพุธ, กันยายน 27, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย 6 แห่ง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย 6 แห่ง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กำหนดจัดกิจกรรม “เวทีนำเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2” ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยมี ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยพร้อมด้วยนายอาทิตย์ ชานุวัตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนามาลา และนายสมยง ยศตุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรม “เวทีนำเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.