มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานเวทีการจัดการผลงานวิจัยสู่นโยบายสาธารณะและการนำใช้ประโยชน์

Spread the love

               วันที่ 25 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดเวทีการจัดการผลงานวิจัยสู่นโยบายสาธารณะและการนำใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.