วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการ สสส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานเวทีการจัดการผลงานวิจัยสู่นโยบายสาธารณะและการนำใช้ประโยชน์

               วันที่ 25 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดเวทีการจัดการผลงานวิจัยสู่นโยบายสาธารณะและการนำใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย