มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานต้อนรับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่มอบนโยบายและหารือการขับเคลื่อนจังหวัดเลย

Spread the love
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานต้อนรับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่มอบนโยบายและหารือการขับเคลื่อนจังหวัดเลย

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดงานต้อนรับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่มอบนโยบายและหารือการขับเคลื่อนจังหวัดเลยร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาค ประชาชน ผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 และโครงการยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ หรือโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย และนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ในหัวข้อ “Creative Gastronomy Tourism” ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.