มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงานและจัดการนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563”

Spread the love
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมงานและจัดการนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563"

           วันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 2.ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์เปรมชัย มูลหล้า และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานและจัดการนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.