รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับสมัครนักวิจัยรับทุนภายใต้โครงการ MEXT – The Nuclear Researchers Exchange Program FY 2021 เพื่อปฏิบัติงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

Spread the love
รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับสมัครนักวิจัยรับทุนภายใต้โครงการ MEXT – The Nuclear Researchers Exchange Program FY 2021 เพื่อปฏิบัติงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

                 รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับสมัครนักวิจัยรับทุนภายใต้โครงการ MEXT – The Nuclear Researchers Exchange Program FY 2021 เพื่อปฏิบัติงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้นักวิจัยไทยไปปฏิบัติงานวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น รายละเอียดโครงการและใบสมัครปรากฏในเว็บไซต์ http://www.nsra.or.jp/int/iard/exchange.html 

Contact Us

    • nsra buildingNuclear Safety Research Association (NSRA)
      International Affairs & Research Department

Address : 5-18-7, Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, 105-0004 JAPAN
Tel : +81-3-5470-1983
Fax : +81-3-5470-1991
E-mail : iard@nsra.or.jp

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.