ร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองและระดมสมองในการขับเคลื่อนวิทยสถานแห่งการพัฒนาจังหวัดเลย (LOEI FORUM) ผ่านระบบออนไลน์

Spread the love

ร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองและระดมสมองในการขับเคลื่อนวิทยสถานแห่งการพัฒนาจังหวัดเลย (LOEI FORUM) ผ่านระบบออนไลน์

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย