ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสมุนไพร กัญชา กัญชงทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเลย ครั้งที่ 1

Spread the love

ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2564 ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสมุนไพร กัญชา กัญชงทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเลย ภายใต้โครงการการพัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมอุ่นรักริมโขง อ.เชียงคาน จ.เลย

 

 

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย