วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาโครงการ อพ.สธ.-มรล.

ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 6 กันยายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผศ.ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.วิไลลักษณ์ สุดวิไล อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจัดอบรมโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม ณ วัดป่าถ้ำผาบ่อง ม.3 บ.นาเจียง ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย