(ร่าง) เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) สำหรับ พ.ศ. 2563-2565

Spread the love

ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงค์นี้

[download id=”8074″]

————————————–

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย