ลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพธนาคารน้ำใต้ดิน

Spread the love
ลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพธนาคารน้ำใต้ดิน

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย