วันศุกร์, ธันวาคม 8, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่และตกแต่งห้องสมุด จัดมุมห้อง พร้อมสนับสนุนสิ่งของเช่น ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ และอุปกรณ์อื่นๆ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง

ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่และตกแต่งห้องสมุด จัดมุมห้อง พร้อมสนับสนุนสิ่งของเช่น ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ และอุปกรณ์อื่นๆ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่​บรรณารักษ์​ ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่และตกแต่งห้องสมุด จัดมุมห้อง พร้อมสนับสนุนสิ่งของเช่น ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ และอุปกรณ์อื่นๆ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย