ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการ “งานดีทุนดีที่เชียงกลม” กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยและการทำลูกประคบสมุนไพร

Spread the love

ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการ “งานดีทุนดีที่เชียงกลม” กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยและการทำลูกประคบสมุนไพร

ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.วิชญ์ มะลิต้น ดร.ขวัญคณิศร์ อินทรตระกูล และ ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์ นักวิจัยโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดเลยลงพื้นที่ดำเนินการโครงการ “งานดีทุนดีที่เชียงกลม” กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยและการทำลูกประคบสมุนไพรโดยเทศบาลตำบลเชียงกลม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย