วันจันทร์, ตุลาคม 2, 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสีผงย้อมธรรมชาติ และการตลาดออนไลน์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรออมทรัพย์บ้านศรีเจริญ

ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสีผงย้อมธรรมชาติ และการตลาดออนไลน์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรออมทรัพย์บ้านศรีเจริญ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 นักวิจัยโครงการพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย กลุ่มพัฒนาสีผงย้อมธรรมชาติ ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำสีผงย้อมธรรมชาติ และการตลาดออนไลน์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรออมทรัพย์บ้านศรีเจริญ อ.ภูหลวง จ.เลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย