ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงการศึกษาบริบทพื้นฐานของชุมชน และโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดและช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร อำเภอภูเรือ

Spread the love

                        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงการศึกษาบริบทพื้นฐานของชุมชน และโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรดและช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลาประชาคม บ้านไฮตาก ตำบลลาดค่าง และ บ้านร่องจิก ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย