วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาโครงการพระราชดำริฯโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

ลงพื้นที่สำรวจการเลี้ยงปลาในตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่สำรวจบ่อปลาในตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย