วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาโครงการพระราชดำริฯโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

ลงพื้นที่สำรวจโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงเรียน ตชด.เฉลิมราษฏร์บำรุง อ.ด่านซ้าย จ.เลย

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนายธีรภัทร์ อนุชาติ หัวหน้างานบริการวิชาการและทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่สำรวจโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงเรียน ตชด.เฉลิมราษฏร์บำรุง อ.ด่านซ้าย จ.เลย เพื่อจัดทำโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณถัดไป

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย