ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อมอบวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน ณ รร.ตชด.บ้านหนองแคน อ.นาด้วง และ รร.ตชด.บ้านวังชมภู อ.เอราวัณ จ.เลย

Spread the love
ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อมอบวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน ณ รร.ตชด.บ้านหนองแคน อ.นาด้วง และ รร.ตชด.บ้านวังชมภู อ.เอราวัณ จ.เลย

วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ ชั้นวางของ ของเล่นเด็ก ตระกร้าใส่ของ ฯลฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน อ.นาด้วง และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู อ.เอราวัณ จ.เลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย