ลงพื้นที่โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน อ.นาด้วง และโรงเรียน ตชด.บ้านวังชมภู อ.เอราวัณ จ.เลย

Spread the love
ลงพื้นที่โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน อ.นาด้วง และโรงเรียน ตชด.บ้านวังชมภู อ.เอราวัณจ.เลย

           วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงพื้นที่โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน อ.นาด้วง และโรงเรียน ตชด.บ้านวังชมภู อ.เอราวัณ จ.เลย เพื่อสำรวจสถานที่และบริบทเพื่อจัดค่ายวิชาการ

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย