ลงพื้นที่ รร.ตชด.บ้านหมันขาว เพื่อเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์และระบบสายไฟฟ้าออกจากอาคารเรียนเพื่อปรับปรุงห้องอาคารเรียน

Spread the love
ลงพื้นที่ รร.ตชด.บ้านหมันขาว เพื่อเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์และระบบสายไฟฟ้าออกจากอาคารเรียนเพื่อปรับปรุงห้องอาคารเรียน

        วันที่ 17 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ รร.ตชด.บ้านหมันขาว เพื่อเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์และระบบสายไฟฟ้าออกจากอาคารเรียนเพื่อปรับปรุงห้องอาคารเรียน ณ รร.ตชด.บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย