วันที่​ 21-23​ ก.พ. 62 ประชุม​คณะทำงาน​โครงการ​สนับสนุน​วิชาการ​พัฒนา​ระบบ​เกษตรกรรม​เพื่อ​อาหาร​ปลอดภัย

Spread the love

วันที่​ 21-23​ ก.พ. 62 ประชุม​คณะทำงาน​โครงการ​สนับสนุน​วิชาการ​พัฒนา​ระบบ​เกษตรกรรม​เพื่อ​อาหาร​ปลอดภัย​โดยชุมชนท้องถิ่น​ เพื่อติดตามผลการดำ​เนิน​กิจกรรม​โครงการ​สนับสนุน​วิชาการพัฒนา​ระบบ​เกษตรกรรม​ฯ​ครั้งที่2/2562

admin

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.